Bashir Batal TALL AFAR

(Posol dobrých správ, hrdina /News bringer, Hero)

narodený (born): 1.4.2006

m/o: Kamil Kotoulek, CZ

 

Rodokmeň /Pedigree

 

9 mesiacov /9 months old

 

7 mesiacov /7 months old

4 mesiace /4 months old

 

 

3 mesiace /3 months old

 

© Tall Afar Salukis